Gratis dating norge brandon heath dating 2016

posted by | Leave a comment

Det er derfor et klart behov for vern av mer av den norske regnskogen, noe som kommer tydelig fram i miljøorganisasjonenes skogvernrapport «Skogkur 2020».

Mitt første fjellrevmøte på Dovrefjell var et magisk øyeblikk.

Mest kjent er kanskje skogsområdene i Trøndelag, der vi finner regnskogsområder som er dominert av gran, også kjent som kystgranskog.

På Vestlandet finnes tilsvarende skogområder dominert av furu eller lauvtrær, som vi også regner som regnskog.

Selv om det vokser opp ny skog i etterkant kan de lokalklimatiske forholdene ha endret seg så mye at de mest spesialiserte artene ikke kommer tilbake.

Dette er forhold som vi finner flere steder langs kysten i Sør- og Midt-Norge.Gullprikklaven er sårbar på den norske rødlista for arter og finnes hovedsakelig fra Fosen til Brønnøysund, der den oftest vokser på lauvtrær med rikere bark eller på grankvister.Trusler mot den norske regnskogen I løpet av de siste 100 årene er så mye som 80 % av den norske regnskogen hogd.Felles for alle områdene, utenom et jevnt fuktig livsmiljø, er en mengde arter som har tilpasset seg dette spesielle lokalklimaet. Sistnevnte finnes bare på noen få lokaliteter i Norge, og den nærmeste forekomsten er i Newfoundland, Canada.Arten vokser på kvister av seint voksende grantrær.

Leave a Reply

method of documenting tracking and updating software licenses